Thứ Sáu, 12 tháng 9, 2014

Hoàn thiện thể chế về đầu tư kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Sáng qua (10-9) tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có buổi làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) về cải cách thủ tục hành chính trong thành lập doanh nghiệp và thực hiện hoạt động đầu tư.


Báo cáo của Bộ KHĐT cho thấy, thời gian qua, cơ chế một cửa đã giúp giảm đáng kể thời gian thực hiện 3 thủ tục cơ bản của quá trình gia nhập thị trường từ 32 ngày làm việc (giai đoạn trước năm 2005) xuống còn tối đa 5 ngày làm việc (kể từ năm 2008 đến nay). Việc ứng dụng công nghệ thông tin cũng được đẩy mạnh, qua đó đã nâng cao hiệu quả thực hiện thủ tục hành chính về thành lập doanh nghiệp và công tác quản lý Nhà nước về đăng ký kinh doanh.

Về định hướng và giải pháp tiếp tục cải cách thủ tục hành chính về thành lập doanh nghiệp, Bộ KHĐT cho biết sẽ tập trung mạnh vào hoàn thiện Luật Doanh nghiệp theo định hướng đã được Chính phủ thông qua nhằm tiếp tục đơn giản hóa thủ tục thành lập doanh nghiệp và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và nâng cao năng lực của cán bộ làm công tác đăng ký kinh doanh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, ngành KHĐT cần giải quyết tốt những bất cập trong công tác quản lý và cải cách thủ tục hành chính về thành lập doanh nghiệp, nhất là hệ thống pháp luật về đầu tư, kinh doanh vẫn còn chưa đồng bộ. Mặt khác, cơ chế liên thông hiện chưa hoàn thiện, thủ tục hành chính phức tạp, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục, dễ phát sinh tiêu cực, nhũng nhiễu, cản trở thu hút các nguồn lực đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài.

Thủ tướng đề nghị lãnh đạo các bộ, ngành tập trung thảo luận, đưa ra các giải pháp cụ thể để hoàn thiện hệ thống thể chế về đầu tư, kinh doanh, nhất là cải cách mạnh mẽ về thủ tục hành chính, xóa bỏ rào cản của môi trường đầu tư, cải cách thủ tục gia nhập thị trường và thực hiện dự án đầu tư, tạo thuận lợi cho người dân doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế phát triển sản xuất…

M.L (Theo chinhphu.vn)

Thành lập doanh nghiệp,thành lập công ty, dịch vụ kế toán